Versionshistorik för "3 Scenes Plus a Tag from a Marriage"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 28 september 2018 kl. 18.32AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 374 byte) (+1 374). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|Homer Is Where the Art Isn't|Fears of a Clown}} {{episode |image= 3 Scenes Plus a Tag from a Marriage promo 1.png |Episode Number= 631 |productionCod...')