Versionshistorik för "All's Fair in Oven War"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 15 september 2011 kl. 11.56AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 164 byte) (+1 164). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|Treehouse of Horror XV|Sleeping with the Enemy}} {{episode |image = Alls Fair in Oven War.jpg |Episode Number = 337 |productionCode = FABF20 |originalAi...')