Versionshistorik för "Apocalypse Chow"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 10 april 2014 kl. 20.35AleWi (Diskussion | bidrag)m . . (503 byte) (+503). . (Skapade sidan med '{{Fictional Film |name = Apocalypse Chow |image = 250px |genre =GMO |Starring = |Country of Origin = USA |First Appearance = "[[The Man Who Grew Too...')