Versionshistorik för "César Chávez"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 8 juli 2014 kl. 19.35AleWi (Diskussion | bidrag). . (871 byte) (+871). . (Skapade sidan med '{{Character |name =César Chávez |image = |gender = {{Man}} |hair = |age = |status = Avliden |job =Jordbrukare<br>Facklig ledare<br>Medborgarrätssskämpe |relatives = |appe...')