Versionshistorik för "Days of Wine and D'oh'ses"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 26 oktober 2011 kl. 10.28AleWi (Diskussion | bidrag). . (915 byte) (+915). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|Bart to the Future|Kill the Alligator and Run}} {{episode |image = barney.jpg |Episode Number = 244 |productionCode = BABF14 |originalAirdate = 9 april ...')