Versionshistorik för "Emmanuel Lewis"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 8 juni 2012 kl. 17.17AleWi (Diskussion | bidrag). . (817 byte) (+817). . (Skapade sidan med '{{Character |name = Emmanuel Lewis |image = |gender = {{Man}} |hair = |age = |status = Lever |job =Skådespelare |relatives = |appearance = "Stark Raving Dad" |voiced by ...')