Versionshistorik för "Fraudcast News"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 14 september 2011 kl. 10.54AleWi (Diskussion | bidrag). . (936 byte) (+936). . (Skapade sidan med ' {{Tab}} {{EpisodePrevNext|Bart-Mangled Banner|Treehouse of Horror XV}} {{episode |image = FraudcastNews1.gif |Episode Number = 335 |productionCode = FABF18 |originalAirdate = 23...')