Versionshistorik för "G.I. (Annoyed Grunt)"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 16 oktober 2011 kl. 12.10AleWi (Diskussion | bidrag). . (930 byte) (+930). . (Skapade sidan med ' {{tab}} {{EpisodePrevNext|Treehouse of Horror XVII|Moe'N'a Lisa}} {{episode |image = G.I.D'oh.png |Episode Number = 383 |productionCode = HABF21 |originalAirdate = 12 november 2...')