Gordy

Från Svenska Wikisimpsons
Gordy
Gordy.png
Rollfigursbeskrivning
Kön: Man
Status:
Lever
Hår: Orange
Yrke: Student
Första framträdande: "You Only Move Twice"
Röstskådespelare: Nancy Cartwright

Gordy är student på Cypress Creek Elementary School. Han var i Barts klass, "The Leg-Up Program," för barn som utvecklas långsamt. Han hamnade där för att han är från Kanada och skolan anser att han är slö. Hans andra klasskamrater är Dot, Warren, Melvin och Gary.

Appearance

The Saga of Carl - title screen.png Avsnitt – "You Only Move Twice"