Versionshistorik för "Ice Cream of Margie (With the Light Blue Hair)"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 18 oktober 2011 kl. 12.48AleWi (Diskussion | bidrag). . (731 byte) (+731). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Moe'N'a Lisa|The Haw-Hawed Couple}} {{episode |image = Ice Cream of Margie.gif |productionCode = HABF22 |originalAirdate = 26 november 2006 |couchGag = ...')