Versionshistorik för "Lady Bouvier's Lover"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 2 april 2012 kl. 17.54AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 028 byte) (+1 028). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|The Boy Who Knew Too Much|Secrets of a Successful Marriage}} {{episode |image=Lady Bouvier's Lover.jpg |Episode Number=102 |productionCode=1F21 |origina...')