Versionshistorik för "Marge and Homer Turn a Couple Play"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 13 oktober 2011 kl. 12.04AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 053 byte) (+1 053). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|The Monkey Suit|The Mook, the Chef, the Wife, and Her Homer}} {{episode |image = Tabitha.png |Episode Number = 378 |productionCode = HABF16 |originalAir...')