Versionshistorik för "Moe'N'a Lisa"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 17 oktober 2011 kl. 12.22AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 239 byte) (+1 239). . (Skapade sidan med ' {{Tab}} {{EpisodePrevNext|G.I. (Annoyed Grunt)|Ice Cream of Margie (With the Light Blue Hair)}} {{episode |image=Moe 'N' a Lisa.png |productionCode=HABF19 |originalAirdate=19 no...')