Versionshistorik för "Mother Simpson"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 9 november 2011 kl. 09.05AleWi (Diskussion | bidrag). . (807 byte) (+807). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|King-Size Homer|Sideshow Bob's Last Gleaming}} {{episode |image= Mother Simpson.jpg |Episode Number=136 |productionCode=3F06 |originalAirdate=19 novembe...')