Versionshistorik för "My Sister, My Sitter"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 25 december 2011 kl. 12.48AleWi (Diskussion | bidrag). . (876 byte) (+876). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|Brother from Another Series|Homer vs. the Eighteenth Amendment}} {{episode |image=bz.png |productionCode=4F13 |originalAirdate=2 mars 1997 |blackboardTe...')