Versionshistorik för "Oh Brother, Where Art Thou?"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 29 oktober 2011 kl. 16.31AleWi (Diskussion | bidrag). . (898 byte) (+898). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Principal Charming|Bart's Dog Gets an F}} {{episode |image = Oh Brother, Where Art Thou.jpg |Episode Number = 28 |productionCode = 7F16 |originalAirdate...')