Versionshistorik för "Sideshow Bob Roberts"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 6 april 2012 kl. 16.58AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 201 byte) (+1 201). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Itchy & Scratchy Land|Treehouse of Horror V}} {{episode |image=SBR1.PNG |Episode Number=108 |productionCode=2F02 |originalAirdate=9 oktober 1994 |blackb...')