Versionshistorik för "Simpson Tide"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 14 januari 2012 kl. 19.16AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 002 byte) (+1 002). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|This Little Wiggy|The Trouble With Trillions}} {{episode |image = Song And Dance.png |Episode Number = 197 |productionCode = 3G04 |originalAirdate = 29 ...')