Versionshistorik för "The Burns and the Bees"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 28 februari 2012 kl. 18.08AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 303 byte) (+1 303). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|MyPods and Boomsticks|Lisa the Drama Queen}} {{episode |image = The Burns and the Bees.jpg |Episode Number = 428 |productionCode = KABF21 |originalAirda...')