Versionshistorik för "The Heartbroke Kid"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 25 september 2011 kl. 11.27AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 026 byte) (+1 026). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|Don't Fear the Roofer|A Star Is Torn}} {{episode |image = The Heartbroke Kid Promo.jpg |Episode Number = 352 |productionCode = GABF11 |originalAirdate =...')