Versionshistorik för "The Itchy & Scratchy & Poochie Show"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 19 december 2011 kl. 17.13AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 017 byte) (+1 017). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious|Homer's Phobia}} {{episode |image = homeraudio.jpg |Episode Number = 167 |productionCode = 4F12 |origi...')