Versionshistorik för "The Love Bug that Dare Not Speak Its Name"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 21 oktober 2013 kl. 17.27AleWi (Diskussion | bidrag). . (655 byte) (+655). . (Skapade sidan med '{{Fictional Film |name = The Love Bug that Dare Not Speak Its Name |image = |genre = Infomercial |Starring = |Country of Origin = USA |First Appearance = "[[You'd Better S...')