Versionshistorik för "The Nightmare After Krustmas"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 6 september 2017 kl. 20.29AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 612 byte) (+1 612). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|The Last Traction Hero|Pork and Burns}} {{Episode |image= The Nightmare After Krustmas promo 1.png |productionCode= WABF02 |originalAirdate=11 decemb...')