Versionshistorik för "The Trouble With Trillions"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 14 januari 2012 kl. 19.18AleWi (Diskussion | bidrag). . (904 byte) (+904). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Simpson Tide|Girly Edition}} {{episode |image=cw.jpg |productionCode=5F14 |originalAirdate=5 april 1998 |blackboardText=I will not demand what i'm worth...')