Versionshistorik för "The Wettest Stories Ever Told"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 10 oktober 2011 kl. 12.57AleWi (Diskussion | bidrag). . (928 byte) (+928). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|Kiss Kiss Bang Bangalore|Girls Just Want to Have Sums}} {{Noncanon Episode}} {{episode |image = The Wettest Stories Ever Told.png|225px |Episode Number...')