Versionshistorik för "Treehouse of Horror II"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 8 december 2011 kl. 13.48AleWi (Diskussion | bidrag). . (2 217 byte) (+2 217). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Like Father, Like Clown|Lisa's Pony}} {{Noncanon Episode}} {{episode |image = Candy.jpg |Episode Number = 42 |productionCode = 8F02 |originalAirdate = 3...')