Versionshistorik för "Wayne Rogers"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 2 februari 2013 kl. 18.29AleWi (Diskussion | bidrag). . (625 byte) (+625). . (Skapade sidan med '{{Character |name =Wayne Rogers |image = |gender = {{Man}} |hair = |age = |status = Lever |job =Skådespelare |relatives = |appearance = |mentioned = "[[Hungry, Hungry Homer]...')