Wilma Loman

Från Svenska Wikisimpsons
Wilma Loman
Rollfigursbeskrivning
Kön: Kvinna
Status:
Fiktiv
Första framträdande: Bart's Beard

Wilma Loman är en rollfigur spelad av Markie Post.

Historia

När Bart och Homer tittade på TV och bytte kanal för att hitta något bläddrade de förbi Wifetime som sände Death of a Non-Gender-Specific Sales Associate med Markie Post som Wilma Loman.

Medverkande