Versionshistorik för "You Only Move Twice"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 13 december 2011 kl. 18.15AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 017 byte) (+1 017). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Treehouse of Horror VII|The Homer They Fall}} {{episode |image=You_only_move_twice.gif |Episode Number=155 |productionCode=3F23 |originalAirdate=3 novem...')