Versionshistorik för "Bart vs. Thanksgiving"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 27 oktober 2011 kl. 16.27AleWi (Diskussion | bidrag). . (724 byte) (+724). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Dead Putting Society|Bart the Daredevil}} {{episode |image = Bart vs Thanksgiving.png |Episode Number = 20 |productionCode = 7F07 |originalAirdate = 22 ...')