Versionshistorik för "Black Widower"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 30 november 2011 kl. 18.16AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 082 byte) (+1 082). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Colonel Homer|The Otto Show}} {{episode |image=lo.jpg |Episode Number=56 |productionCode=8F20 |originalAirdate=9 april 1992 |blackboardText=Funny noises...')