Versionshistorik för "Brother, Can You Spare Two Dimes?"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 28 november 2011 kl. 11.52AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 185 byte) (+1 185). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Bart's Friend Falls in Love|Kamp Krusty}} {{episode |image=Homerandhishalfbrotherherb.png |Episode Number=59 |productionCode=8F23 |originalAirdate=27 au...')