Versionshistorik för "Fat Man and Little Boy"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 16 september 2011 kl. 12.09AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 015 byte) (+1 015). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|She Used to Be My Girl|Midnight Rx}} {{episode |image = Goose Gladwell.jpg |Episode Number = 340 |productionCode = FABF21 |originalAirdate = 12 december...')