Versionshistorik för "Homer and Lisa Exchange Cross Words"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 27 februari 2012 kl. 19.44AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 028 byte) (+1 028). . (Skapade sidan med '{{tab}} {{EpisodePrevNext|Dangerous Curves|Mypods and Boomsticks}} {{episode |image = Homer and Lisa Exchange Cross Words promo.jpg |Episode Number = 426 |productionCode = KABF19...')