Versionshistorik för "Principal Charming"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 28 oktober 2011 kl. 19.27AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 007 byte) (+1 007). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Homer vs. Lisa and the 8th Commandment|Oh Brother, Where Art Thou?}} {{episode |image = Principal Charming.jpg |Episode Number = 27 |productionCode = 7F...')