Versionshistorik för "Simpson Safari"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 1 januari 2012 kl. 18.32AleWi (Diskussion | bidrag). . (932 byte) (+932). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Bye Bye Nerdie|Trilogy of Error}} {{episode |image=Simpson_safari.jpg |productionCode=CABF13 |originalAirdate=1 april 2001 |blackboardText=I will not fl...')