Versionshistorik för "Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 31 mars 2012 kl. 17.01AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 126 byte) (+1 126). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Burns' Heir|The Boy Who Knew Too Much}} {{episode |image=Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song promo.jpg |Episode Number=100 |productionCode=1F18 |ori...')