Versionshistorik för "Tales from the Public Domain"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 8 februari 2012 kl. 17.33AleWi (Diskussion | bidrag). . (893 byte) (+893). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|The Old Man and the Key|Blame It on Lisa}} {{Noncanon Episode}} {{episode |image = Tales From the Public Domain.png |Episode Number = 283 |productionCod...')