Versionshistorik för "The Computer Wore Menace Shoes"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 20 november 2011 kl. 16.45AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 102 byte) (+1 102). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Homer vs. Dignity|The Great Money Caper}} {{episode |image = Homernumbersix.jpg |Episode Number = 254 |productionCode = CABF02 |originalAirdate = 3 dece...')