Versionshistorik för "The Frying Game"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 14 februari 2012 kl. 17.21AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 059 byte) (+1 059). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Little Girl in the Big Ten|Poppa's Got a Brand New Badge}} {{episode |image = The Frying Game.jpg |Episode Number = 290 |productionCode = DABF16 |origin...')