Versionshistorik för "The Way We Weren't"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 13 september 2011 kl. 10.10AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 158 byte) (+1 158). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Simple Simpson|Bart-Mangled Banner}} {{episode |image = TheWayWeWeren't1.gif |Episode Number = 334 |productionCode = FABF13 |originalAirdate = 9 maj 200...')