Versionshistorik för "Treehouse of Horror IV"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 21 februari 2012 kl. 19.38AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 569 byte) (+1 569). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Rosebud|Marge on the Lam}} {{Noncanon Episode}} {{episode |image = Treehouse of Horror IV promo.gif |Episode Number = 86 |productionCode = 1F04 |origina...')