Versionshistorik för "Treehouse of Horror VI"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 10 november 2011 kl. 17.01AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 545 byte) (+1 545). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Lisa the Vegetarian|King-Size Homer}} {{Noncanon Episode}} {{episode |image=Halloween6a.jpg |Episode Number=134 |productionCode=3F04 |originalAirdate=29...')