Versionshistorik för "Whacking Day"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 21 november 2011 kl. 13.00AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 063 byte) (+1 063). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|The Front|Marge in Chains}} {{episode |image=Whacking Day.jpg |Episode Number=79 |productionCode=9F18 |originalAirdate=29 april 1993 |blackboardText=I w...')