Versionshistorik för "When You Dish Upon a Star"

Från Svenska Wikisimpsons

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 22 januari 2012 kl. 16.31AleWi (Diskussion | bidrag). . (1 162 byte) (+1 162). . (Skapade sidan med '{{Tab}} {{EpisodePrevNext|Treehouse of Horror IX|D'oh-in' in the Wind}} {{episode |image=When You Dish Upon a Star.gif |productionCode=5F19 |originalAirdate=8 november 1998 |bla...')