Användare:Cook879

Från Svenska Wikisimpsons

Admin at English WikiSimpsons. Handle language links across the network and check for spam/vandalism.


Admin på Engelska WikiSimpsons. Handtag språk förbindelser över nätverket och kontrollera spam / skadegörelse.

de:User:Cook879