Mall:!

Från Svenska Wikisimpsons

Used in wiki tables.