Mall:Border-radius2

Från Svenska Wikisimpsons

border-radius: 1em  ; -moz-border-radius: 1em  ; -webkit-border-top-left-radius: 1em; -webkit-border-top-right-radius: 1em; -webkit-border-bottom-right-radius: 1em; -webkit-border-bottom-left-radius: 1em; -khtml-border-radius: 1em  ; -o-border-radius: 1em  ;